Practical information

Våre åpningstider er fleksible og vi kan stille opp ved kort varsel.
Kveldstillegg på kr. 200,- påløper etter kl. 15:00 pr konsultasjon.
Ultralydjordmoren holder åpen noen lørdager og det vil påløpe et ekstra beløp på kr. 250,- pr.
konsultasjon. Tillegget vises ikke på tjenesten.
Ved akutt behov og utenom ordinær åpningstid, kan du ringe oss på 97070614. (takst utover
ordinær time, kr. 1000,-).
Henvisning til spesialhelsetjeneste kr. 250,-.
USB stick for lagring av bilder/data kr. 100,-.
Alle bilder / film blir overført til din mobil, direkte fra vår samarbeidspartner Tricefy (Her kan du
også se dine bilder)
Ta med HELSEKORT for gravide dersom du har fått det.

Price-list

2D Ultrasound week 6 - 11 (preferably from week 7)

Kr 1190,- varighet 30. minutter

The examination provides confirmation of pregnancy, location, number of fetuses and weeks, amount of amniotic fluid. Including photo on paper and mobile phone.

In case of deviation / abortion / misabortion, referral is made to the appropriate hospital. 

2D Ultralyd Tvillinger uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 2000,- varighet 30. minutter

The examination provides confirmation of pregnancy, location, anatomical review, number of fetuses and weeks, placenta location, amount of amniotic fluid, growth / well-being control, Doppler, gender and rent. In the case of deviations, referrals are made to the relevant hospital / Rikshospitalet. Including photo on paper and mobile phone.

2D Ultralyd uke 11 til 14

Kr 1580,- varighet 30. minutter

Organ-directed ultrasound. The examination provides confirmation of pregnancy, anatomical review, number of fetuses and weeks, placenta location, amount of amniotic fluid. In the case of deviations, referrals are made to the relevant hospital / Rikshospitalet. Including photo on paper and mobile phone.

2D Ultralyd Tvillinger uke 11 til 14

Kr 2490,- varighet 45. minutter

Organ-directed ultrasound. The examination provides confirmation of pregnancy, anatomical review, number of fetuses and weeks, placenta location, amount of amniotic fluid. In the case of deviations, referrals are made to the relevant hospital / Rikshospitalet. Including photo on paper and mobile phone.

2D Ultralyd uke 15 til 40

Kr 1580,- varighet 30. minutter

Organ review. The examination provides confirmation of pregnancy, anatomical review, number of fetuses and weeks, placenta location, amount of amniotic fluid, growth / well-being control, Doppler, gender and rent. In the case of deviations, referrals are made to the relevant hospital / Rikshospitalet. Including photo on paper and mobile phone.

2D Ultralyd termin fastsettelse uke 17 - 21

Kr 1580,- varighet 30. minutter

I Norge har man et offentlig tilbud til gravide rundt 18. svangerskapsuke.
Ved dette fastsetter man termin, antall foster, gjennomgår fosteret anatomi, fostervannsmengde
og bestemmer morkakens beliggenhet.

2D Ultralyd vekstkontroll / trivsel kontroll uke 24 - 40

Kr 1580,- varighet 30. minutter

Vekst kontroll av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet etter uke 24. Når det
beregnes vekst brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den
ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. Undersøkelse For å kunne si noe
om hvordan fosteret vokser må det gjøres flere målinger over tid. I tillegg måle man fostervanns
menge og utfører Doppler undersøkelse (måle blodgjennomstrøming i navlesnur). Skulle det
være mistanke om avvik eller sykdom vil du bli henvist til sykehuset.

2D Ultralyd Tvillinger uke 15 - 40

Kr 2590,- varighet 45. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske
gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, kjønn og leie,
vekst / trivsel kontroll, Doppler (uke 24 – 40). Inkludert bilde på papir og mobilen.
Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet.

3D Ultralyd uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 1400,- varighet 20. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker,
fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.
Ved avvik / Abort / Missed Abortion (MA) henvises til aktuelle sykehus.

3D ultralyd Tvillinger uke 6 - 11 ( helst fra uke 7)

Kr 2400,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker,
fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.
Ved avvik / Abort / Missed Abortion (MA) henvises til aktuelle sykehus.

3D Ultrasound Week 11 to 14

Kr 1650,- varighet 20. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, fosterdiagnostikk, se på
nakkefold, nesebein, alvorlig kromosomavvikk (trisomi 13, 18, 21), anatomiske gjennomgang,

antall foster, svangerskapsuker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, navlesnurfestet.
Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik henvises til fostermedisinsk avdeling / OUS / Rikshospitalet.

3D/4D Ultralyd Tvillinger uke 11 - 14

Kr 2550,- varighet 45. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, fosterdiagnostikk, se på
nakkefold, nesebein, alvorlig kromosomavvikk (trisomi 13, 18, 21), anatomiske gjennomgang,

antall foster, svangerskapsuker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, navlesnurfestet.
Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik henvises til fostermedisinsk avdeling / OUS / Rikshospitalet.

3D Ultrasound Week 15 to 40

Kr 1790,- varighet 30. minutter

Organgjennomgang. Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker,
morkake beliggenhet, fostervann mengde, kjønn og leie, vekst / trivsel kontroll, Doppler (uke 24 –
40) .
Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd Tvillinger uke 15 - 40

Kr 2690,- varighet 45. minutter

Organgjennomgang. Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker,
morkake beliggenhet, fostervann mengde, kjønn og leie, vekst / trivsel kontroll, Doppler (uke 24 –
40) .
Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Jordmorsamtale (angst, depresjon, fødsel og abort)

Kr 950,- varighet 60. minutter

Det er normalt å føle seg litt engstelig når du er gravid. Men hvis du føler deg engstelig det meste
av tiden og finner det vanskelig å slappe av, så kan det være at du trenger hjelp.
Noen gravide kvinner føler ubehag eller skyld over å ha angst og panikkfølelse i en tid der alle
forventer at de skal være lykkelige.
Å snakke med jordmor kan skape ro og trygghet. Jordmorsamtale kan være aktuelt både for
gravide og ikke gravide. I tillegg til ordinær oppfølging i svangerskapet kan man få en samtal.
Relevante temaer som svangerskap, fødsel og barseltid tas opp.
Det gis gode råd og veiledning samt henvisning ved behov.
-Fødselsangst
-Tidligere fødselsopplevelser
-Barseldepresjon
-Vanskelig livssituasjon ifm graviditet
-Oppfølging etter abort opplevelse

Pregnancy control - First time

NOK 950, duration 45 minutes

Førstegangskontroll består av:
Helsekort
Søke fødeplass
Informasjon om svangerskapsomsorg, trygderettigheter og div prøver som blir tatt i
svangerskapet
Behov for kartlegging; spesiell helsetjeneste
Informasjon om Ultralyd.
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Pregnancy control

Kr 650,- varighet 30. minutter

Follow-up of initial inspection.
We follow national professional guidelines for prenatal care. www.helsedirektoratet.no

Listen to the heartbeat from week 17

NOK 500, duration 15 minutes

Listening to the heart sound of the fetus performed by the midwife using the midwife stethoscope.

Undersøkelse av livmorhals ( stripping av livmorhals)

NOK 500, duration 15 minutes

Evaluering av livmorhalse modning:
Prosessen der en lang, fast (kollagenrik), lukket livmorhals forvandles til en kortere, mykere og
åpnere livmorhals. Hos gravide skjer dette fysiologisk før spontan fødselsstart. Den eksakte
mekanismen som fører til livmorhalsmodning er ikke kjent. Ved undersøkelsen vurderes
livmorhals før stripping.

Termin bekreftelse

Kr 250,- varighet 10. minutter

Ta med helsekort og ultralydskjema fra sykehuset.

Erkjennelse av farskap

Kr 250,- varighet 10. minutter

Ta med gyldig legitimasjon og farskap skjema.

Urin prøve

Kr 250,- varighet 10. minutter

Ta med deg morgen urin.