Jordmorsamtale

Kvinner kan føle seg usikker rundt graviditet, svangerskapet og barseltid.

Å snakke med jordmor kan skape ro og trygghet.
Relevante temaer som svangerskap, fødsel og barseltid tas opp.
Det gis gode råd og veiledning samt henvisning ved behov.
-Engstelse
-Fødselsangst
-Tidligere fødselsopplevelser
-Barseldepresjon
-Vanskelig livssituasjon ifm graviditet
-Abort opplevelse
-Traumatiske opplevelser