Svangerskapskontroll

Førstegangskontroll består av:
Helsekort
Søke fødeplass
Informasjon om svangerskapsomsorg, trygderettigheter og prøver som blir tatt i svangerskapet
Info om blodprøver, urinprøve
Behov kartlegging; spesiell helsetjeneste
Informasjon om Ultralyd
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no