Ofte stilte spørsmål

Man kan ofte ha mange ulike spørsmål vedrørende en ultralydundesøkelse. Her finner du svar på de som oftest går igjen.

Hva innebærer en ultralydundersøkelse?

Ultralydundersøkelse er en type undersøkelse hvor en benytter seg av lydbølger med høyere frekvens enn det menneskelige øret kan høre. Lydbølgene sendes inn gjennom hudens overflate og forplanter seg i kroppens vev, oppstå et ekko. Ekkoet gjør at lydbølger kommer tilbake til lydhodet, som fanger opp disse lydsignalene.  Etter prosessering i datamaskinen  vises et bilde på skjermen. På denne måten kan man se fosteret, fostervann og morkakens beliggenhet.

Er ultralyd skadelig?

Ultralydundersøkelser i svangerskapet er trygt for både mor og barn. Ultralydundersøkelser i svangerskapet har vært utført i Norge siden 1960-årene og det finnes per i dag ingen dokumentasjon som viser skadelige effekter av ultralyd slik det brukes.

Er det garanti ved ultralyd?

Selv om flere ultralydundersøkelser ikke har avdekket noe avvik ved fosteret, har en likevel ingen garanti for at alt er i orden.

Hva er navlesnor-karene?

Fosteret har normalt 3 kar i navlesnoren. En vene fører oksygenrikt og næringsrikt blod fra morkaken til fosteret. To arterier fører oksygenfattig blod tilbake til morkaken for å motta oksygen og næringsstoffer, og avgi forbrenningsprodukter. Er det stor motstand i morkaken som følge av for eksempel forkalkninger og infarkter vil det kunne føre til dårligere fostervekst. Blodstrømshastigheten vil kunne avsløre dette. Finner en påvirket blodstrøm hos fosteret krever det intensiv overvåking ved sykehus. Å være gravid er en naturlig tilstand i livet og går som oftest greit for de fleste. Likevel innebærer graviditeten visse forandringer den gravide bør ta hensyn til.

Hva gjør man ved mistanke om sykdom eller avvik?

Ved enhver ultralydundersøkelse vil en alltid gå gjennom anatomi og måle fosteret for å følge vekst. Hvis det er mistanke om utviklingsavvik eller sykdom hos fosteret vil en henvise for videre oppfølging ved aktuelle sykehus, for eksempel Rikshospitalet.

Begrensninger ved bruk av ultralyd

Det er ikke alltid en får så gode ultralydbilder av fosteret. Hvis fosteret ligger svært sammenkrøllet langt nede i bekkenet, og med ryggen mot oss, vil det være vanskelig å få fremstilt en god profil. Tekniske utfordringer for et optimalt ultralydbilde vil kunne være svekkelse av ultralydsignalet i morens kroppsvegg.