Svangerskapskontroll

Vi ønsker å lytte til dine behov, snakke om det som skjer i svangerskapet, og om det du er opptatt av.

Vårt mål er at du skal få oppleve trygghet, og at du blir ivaretatt i tiden du venter barn.

Når kan du kontakte oss?
Du kan kontakte oss når som helst i løpet av svangerskapet.
Kontakter du oss tidlig i svangerskapet kan vi få en god kontinuitet og helhet i kontakten og oppfølgingen gjennom hele svangerskapet. Mye av det som skjer går gjerne i en prosess gjennom svangerskapet, det er også en grunn til at tidlig kontakt kan være bra.

Hvor mange ganger kan / skal du gå til svangerskapskontroller?
Vi følger Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. (www.helsedirektoratet.no) I disse retningslinjene anbefales 8 kontroller i løpet av svangerskapet. Dette inkludert rutineultralyd i svangerskapsuke 18-20 for friske gravide.
Dersom du har behov for å gå flere ganger er det fullt ut mulig hos oss.

Kan jeg bare gå til jordmor?
Noen går både til jordmor og lege, noen går bare til lege eller bare til jordmor.
Dersom du ønsker å bare gå til jordmor kan du det hos oss. Da vil du få mer tid til ulike temaer eller hva du måtte ha behov for å snakke om, og du vil få kontinuitet i oppfølgingen.
Vi henviser deg til lege eller til sykehuset dersom du skulle ha behov for oppfølging utover det vi kan gi deg.

Temaer vi tar opp:
Mors fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet.
Hvordan ivareta en sunn helse fysisk og psykisk i svangerskapet.
Barnets vekst, utvikling og sansing.

Hvordan kan dere best ta vare på parforholdet og familien i denne tiden?

De fleste opplever graviditeten som en fin og spennende tid. Noen ganger blir de fysiske og psykiske påkjenninger litt tunge. Da kan det være godt å få snakke og bli møtt med forståelse og tips slik at situasjonen oppleves tryggere og blir lettere.

Fødselen:

Hvordan jobber kroppen under fødsel? Hvordan kan du som fødende stole på kroppen?
Hva kan du/dere forvente av jordmor på fødestuen?
Hva finnes av hjelpemidler og smertestillende, hvordan fungerer det?
Når er det bruk for lege når du er i fødsel?
Hvordan tenke om det du/dere ikke kan planlegge på forhånd?
Kanskje har du behov for å snakke gjennom forrige fødsel?
Vi vil gi deg fødselsforbedende samtaler, og kurs som holdes på sykehuset sammen med andre gravide/par.

Det nyfødte barnet:
Er det noen som hjelper oss med babyen? Hva med ammingen? Går det an å gjøre noe for at ammingen skal gå greit? Kanskje føler du deg uskikker på dette med omsorgen for barnet etter fødselen?
Hvordan forberede deg til å komme hjem med barnet?
Hvilken oppfølging og hjelp kan du da få?
Eller er det helt andre spørsmål du har?

Vi ønsker å gi svar på dine spørsmål og gi den tiden, støtte, omsorg og informasjon du trenger for at svangerskapet skal bli en god tid for deg.

 
Terminkalkulator

Lurer du på hvor mange uker gravid du er? Registrer første dag i siste menstruasjon her.