Blodstrømsmålinger/Doppler

Doppler forteller hvor fort og i hvilken retning blodet strømmer, og om det er liten eller stor karmotstand.

For eksempel vil den gravide ha noe økt risiko for svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og mindre tilvekst hos fosteret ved høy motstand i livmorkarene ved 24 uker. Ved påvirket blodstrøm i livmorkarene ved 24 uker i graviditeten henvises den gravide til for eksempel Rikshospitalet.