Praktisk informasjon

Våre åpningstider er fleksible og vi kan stille opp ved kort varsel.

Kveldstillegg på kr. 200,- påløper etter kl. 15:00 pr konsultasjon.

Ultralydjordmoren holder åpen 2 lørdager i måneden og det vil påløpe et ekstra beløp på kr. 250,- pr. konsultasjon. Tillegget vises ikke på tjenesten.

Ved akutt behov og utenom ordinær åpningstid, kan du ringe oss på 97070614. (takst utover ordinær time, kr. 1000,-).

Henvisning til spesialhelsetjeneste kr. 250,-.
USB stick for lagring av bilder/data kr. 100,-.

Alle bilder / film blir overført til din mobil, direkte fra vår samarbeidspartner Tricefy (Her kan du også se dine bilder)

Ta med HELSEKORT for gravide dersom du har fått det.

COVID-19

Ultralydjordmoren tar smittefaren knyttet til Koronaviruset svært seriøst. Vi følger til enhver tid gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene for å forebygge smitte risiko for våre gravide kvinner. Vår høyeste prioritering nå er tryggheten til deg som er gravid. Derfor må følgende tiltak tas i bruk: -Der er kun en ledsager (partener/barnefar) den gravide kan ha med seg og begge med munnbind. -Kom presist til avtalt time og ikke tidligere. Dette fordi vi ikke kan ha kø i venteværelset; dvs. kun en gravid hos oss til enhver tid. -Dersom du har avtalt time men kjenner deg syk eller har vært i kontakt med noen som har fått påvist korona, må du gi beskjed snarest og frastå fra å møte opp. Ta kontakt, så følger vi opp og avtaler nærmere.

Prisliste

2D Ultralyd Uke 11 til 14

Kr 1490,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd Uke 14 til 40

Kr 1490,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd Tvillinger

Kr 2490,- varighet 60. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd frem til uke 14

Kr 1590,- varighet 30. minutter

3D-ultralyd gjør at en ser bredde, høyde og dybde i bildet, men en ser ikke bevegelse. 4-dimensjonal (4D) ultralyd viser fosterets bevegelser i 3D-bilder( film snut).

3D-avbilding av foster er blitt en populær og etterspurt teknologi fra den gravide . For å få gode bilder i 3D/4D er det best å ta denne undersøkelsen mellom 25-30 uker. Det er mulig å prøve å ta disse bildene i andre uker også.

Om du vet at du har morkaken i fremre vegg, har du større sjanser at få bra bilder ved 25-26 uker.

Det er alltid en hyggelig begivenhet med tvillinger. Si fra om dette når du bestiller timen. Tvillinger avbildes best mellom 23-28 uker.

Når barnet ligger litt vanskelig til for å få tatt gode bilder prøver vi med litt saft eller annet søtt til mor. Det er lurt å ha spist før en kommer. Vi setter av god tid til undersøkelsen slik at alle betingelser er til stede for at få tatt gode bilder.

En får vanligvis sett barnet sitt på denne måten etter svangerskapsuke 24, og før uke 36, men dette kan variere.

3D/4D Ultralyd fra uke 14

Kr 1690,- varighet 30. minutter

Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie . Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd Tvillinger frem til uke 14

Kr 2590,- varighet 45. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, antatt termin, morkake beliggenhet, fostervannsmengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd Tvillinger Tvillinger

Kr 2690,- varighet 60. minutter

Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie . Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Vekstkontroll/trivsel kontroll - 2D Ultralyd - Hele svangerskapet

Kr 1490,- varighet 30. minutter

Vekstmåling av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet etter uke 24. Når det beregnes vekst brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan fosteret vokser må det gjøres flere målinger over tid.
Skulle det være mistanke om avvik eller sykdom vil du bli henvist til sykehuset.

Termin fastsettelse fra uke 18

Kr 1520,- varighet 40. minutter

I Norge har man et offentlig tilbud til gravide rundt 18. svangerskapsuke.
– da fastsetter man terminen.
– ser hvor morkaken er plassert.
– ser om det er flere foster
– om foster anatomien ser normal ut.

Jordmorsamtale

Kr 800,- varighet 60. minutter

Kvinner kan føle seg usikker rundt graviditet, svangerskapet og barseltid.
Å snakke med jordmor kan skape ro og trygghet.
Relevante temaer som svangerskap, fødsel og barseltid tas opp.
Det gis gode råd og veiledning samt henvisning ved behov.
-Engstelse
-Fødselsangst
-Tidligere fødselsopplevelser
-Barseldepresjon
-Vanskelig livssituasjon ifm graviditet
-Abort opplevelse

Svangerskapskontroll - Førstegang

Kr 950,- varighet 45. minutter

Førstegangskontroll består av:
Helsekort
Søke fødeplass
Informasjon om svangerskapsomsorg, trygderettigheter og prøver som blir tatt i svangerskapet
Info om blodprøver, urinprøve
Behov kartlegging; spesiell helsetjeneste
Informasjon om Ultralyd
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Svangerskapskontroll

Kr 600,- varighet 30. minutter

Oppfølging av førstegangskontroll.
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Lytte på hjertelyden fra uke 17

Kr 500,- varighet 15. minutter

Lytte på hjertelyden til fosteret utført av jordmor ved hjelp av jordmor-stetoskop.

Undersøkelse av livmorhals ved 40 uker

Kr 500,- varighet 15. minutter

nb_NONorwegian