Praktisk informasjon

Våre åpningstider er fleksible og vi kan stille opp ved kort varsel.

Kveldstillegg på kr. 200,- påløper etter kl. 15:00 pr konsultasjon.

Ultralydjordmoren holder åpen 2 lørdager i måneden og det vil påløpe et ekstra beløp på kr. 250,- pr. konsultasjon. Tillegget vises ikke på tjenesten.

Ved akutt behov og utenom ordinær åpningstid, kan du ringe oss på 97070614. (takst utover ordinær time, kr. 1000,-).

Henvisning til spesialhelsetjeneste kr. 250,-.
USB stick for lagring av bilder/data kr. 100,-.

Alle bilder / film blir overført til din mobil, direkte fra vår samarbeidspartner Tricefy (Her kan du også se dine bilder)

Ta med HELSEKORT for gravide dersom du har fått det.

Prisliste

2D Ultralyd uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 1000,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker, fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik / abort / misabortion henvises til aktuelle sykehus. 

3D Ultralyd uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 1300,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker, fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik / abort / misabortion henvises til aktuelle sykehus. 

2D Ultralyd Uke 11 til 14

Kr 1450,- varighet 30. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D Ultralyd Uke 11 til 14

Kr 1550,- varighet 30. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd Uke 15 til 40

Kr 1490,- varighet 30. minutter

Organgjennomgang. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D Ultralyd Uke 15 til 40

Kr 1690,- varighet 30. minutter

Organgjennomgang. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd Tvillinger

Kr 2200,- varighet 60. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd Tvillinger frem til uke 14

Kr 2450,- varighet 45. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, antatt termin, morkake beliggenhet, fostervannsmengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd Tvillinger Tvillinger

Kr 2690,- varighet 60. minutter

Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie . Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Vekstkontroll/trivsel kontroll - 2D Ultralyd - Hele svangerskapet

Kr 1490,- varighet 30. minutter

Vekstmåling av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet etter uke 24. Når det beregnes vekst brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan fosteret vokser må det gjøres flere målinger over tid.
Skulle det være mistanke om avvik eller sykdom vil du bli henvist til sykehuset.

Termin fastsettelse fra uke 18

Kr 1520,- varighet 40. minutter

I Norge har man et offentlig tilbud til gravide rundt 18. svangerskapsuke.
– da fastsetter man terminen.
– ser hvor morkaken er plassert.
– ser om det er flere foster
– om foster anatomien ser normal ut.

Jordmorsamtale

Kr 800,- varighet 60. minutter

Kvinner kan føle seg usikker rundt graviditet, svangerskapet og barseltid.
Å snakke med jordmor kan skape ro og trygghet.
Relevante temaer som svangerskap, fødsel og barseltid tas opp.
Det gis gode råd og veiledning samt henvisning ved behov.
-Engstelse
-Fødselsangst
-Tidligere fødselsopplevelser
-Barseldepresjon
-Vanskelig livssituasjon ifm graviditet
-Abort opplevelse

Svangerskapskontroll - Førstegang

Kr 950,- varighet 45. minutter

Førstegangskontroll består av:
Helsekort
Søke fødeplass
Informasjon om svangerskapsomsorg, trygderettigheter og prøver som blir tatt i svangerskapet
Info om blodprøver, urinprøve
Behov kartlegging; spesiell helsetjeneste
Informasjon om Ultralyd
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Svangerskapskontroll

Kr 600,- varighet 30. minutter

Oppfølging av førstegangskontroll.
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Lytte på hjertelyden fra uke 17

Kr 500,- varighet 15. minutter

Lytte på hjertelyden til fosteret utført av jordmor ved hjelp av jordmor-stetoskop.

Undersøkelse av livmorhals ved 40 uker

Kr 500,- varighet 15. minutter