Praktisk informasjon

Våre åpningstider er fleksible og vi kan stille opp ved kort varsel.
Kveldstillegg på kr. 200,- påløper etter kl. 15:00 pr konsultasjon.
Ultralydjordmoren holder åpen noen lørdager og det vil påløpe et ekstra beløp på kr. 250,- pr.
konsultasjon. Tillegget vises ikke på tjenesten.
Ved akutt behov og utenom ordinær åpningstid, kan du ringe oss på 97070614. (takst utover
ordinær time, kr. 1000,-).
Henvisning til spesialhelsetjeneste kr. 250,-.
USB stick for lagring av bilder/data kr. 100,-.
Alle bilder / film blir overført til din mobil, direkte fra vår samarbeidspartner Tricefy (Her kan du
også se dine bilder)
Ta med HELSEKORT for gravide dersom du har fått det.

Prisliste

2D Ultralyd uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 1190,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker, fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik / abort / misabortion henvises til aktuelle sykehus. 

2D Ultralyd Tvillinger uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 2000,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd uke 11 til 14

Kr 1580,- varighet 30. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd Tvillinger uke 11 til 14

Kr 2490,- varighet 45. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervann mengde. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd uke 15 til 40

Kr 1580,- varighet 30. minutter

Organgjennomgang. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, vekst / trivsel kontroll, Doppler, kjønn og leie. Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

2D Ultralyd termin fastsettelse uke 17 - 21

Kr 1580,- varighet 30. minutter

I Norge har man et offentlig tilbud til gravide rundt 18. svangerskapsuke.
Ved dette fastsetter man termin, antall foster, gjennomgår fosteret anatomi, fostervannsmengde
og bestemmer morkakens beliggenhet.

2D Ultralyd vekstkontroll / trivsel kontroll uke 24 - 40

Kr 1580,- varighet 30. minutter

Vekst kontroll av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet etter uke 24. Når det
beregnes vekst brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den
ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. Undersøkelse For å kunne si noe
om hvordan fosteret vokser må det gjøres flere målinger over tid. I tillegg måle man fostervanns
menge og utfører Doppler undersøkelse (måle blodgjennomstrøming i navlesnur). Skulle det
være mistanke om avvik eller sykdom vil du bli henvist til sykehuset.

2D Ultralyd Tvillinger uke 15 - 40

Kr 2590,- varighet 45. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, anatomiske
gjennomgang, antall foster og uker, morkake beliggenhet, fostervannsmengde, kjønn og leie,
vekst / trivsel kontroll, Doppler (uke 24 – 40). Inkludert bilde på papir og mobilen.
Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet.

3D Ultralyd uke 6 - 11 (helst fra uke 7)

Kr 1400,- varighet 20. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker,
fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.
Ved avvik / Abort / Missed Abortion (MA) henvises til aktuelle sykehus.

3D ultralyd Tvillinger uke 6 - 11 ( helst fra uke 7)

Kr 2400,- varighet 30. minutter

Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, beliggenhet, antall foster og uker,
fostervannsmengde. Inkludert bilde på papir og mobilen.
Ved avvik / Abort / Missed Abortion (MA) henvises til aktuelle sykehus.

3D Ultralyd Uke 11 til 14

Kr 1650,- varighet 20. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, fosterdiagnostikk, se på
nakkefold, nesebein, alvorlig kromosomavvikk (trisomi 13, 18, 21), anatomiske gjennomgang,

antall foster, svangerskapsuker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, navlesnurfestet.
Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik henvises til fostermedisinsk avdeling / OUS / Rikshospitalet.

3D/4D Ultralyd Tvillinger uke 11 - 14

Kr 2550,- varighet 45. minutter

Organrettet ultralyd. Undersøkelsen gir bekreftelse på graviditet, fosterdiagnostikk, se på
nakkefold, nesebein, alvorlig kromosomavvikk (trisomi 13, 18, 21), anatomiske gjennomgang,

antall foster, svangerskapsuker, morkake beliggenhet, fostervann mengde, navlesnurfestet.
Inkludert bilde på papir og mobilen.

Ved avvik henvises til fostermedisinsk avdeling / OUS / Rikshospitalet.

3D Ultralyd Uke 15 til 40

Kr 1790,- varighet 30. minutter

Organgjennomgang. Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker,
morkake beliggenhet, fostervann mengde, kjønn og leie, vekst / trivsel kontroll, Doppler (uke 24 –
40) .
Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

3D/4D Ultralyd Tvillinger uke 15 - 40

Kr 2690,- varighet 45. minutter

Organgjennomgang. Alltid tar 2D/3D/4D, anatomiske gjennomgang, antall foster og uker,
morkake beliggenhet, fostervann mengde, kjønn og leie, vekst / trivsel kontroll, Doppler (uke 24 –
40) .
Ved avvik henvises til aktuelle sykehus / Rikshospitalet. Inkludert bilde på papir og mobilen.

Jordmorsamtale (angst, depresjon, fødsel og abort)

Kr 950,- varighet 60. minutter

Det er normalt å føle seg litt engstelig når du er gravid. Men hvis du føler deg engstelig det meste
av tiden og finner det vanskelig å slappe av, så kan det være at du trenger hjelp.
Noen gravide kvinner føler ubehag eller skyld over å ha angst og panikkfølelse i en tid der alle
forventer at de skal være lykkelige.
Å snakke med jordmor kan skape ro og trygghet. Jordmorsamtale kan være aktuelt både for
gravide og ikke gravide. I tillegg til ordinær oppfølging i svangerskapet kan man få en samtal.
Relevante temaer som svangerskap, fødsel og barseltid tas opp.
Det gis gode råd og veiledning samt henvisning ved behov.
-Fødselsangst
-Tidligere fødselsopplevelser
-Barseldepresjon
-Vanskelig livssituasjon ifm graviditet
-Oppfølging etter abort opplevelse

Svangerskapskontroll - Førstegang

Kr 950,- varighet 45. minutter

Førstegangskontroll består av:
Helsekort
Søke fødeplass
Informasjon om svangerskapsomsorg, trygderettigheter og div prøver som blir tatt i
svangerskapet
Behov for kartlegging; spesiell helsetjeneste
Informasjon om Ultralyd.
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Svangerskapskontroll

Kr 650,- varighet 30. minutter

Oppfølging av førstegangskontroll.
Vi følger nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen. www.helsedirektoratet.no

Lytte på hjertelyden fra uke 17

Kr 500,- varighet 15. minutter

Lytte på hjertelyden til fosteret utført av jordmor ved hjelp av jordmor-stetoskop.

Undersøkelse av livmorhals ( stripping av livmorhals)

Kr 500,- varighet 15. minutter

Evaluering av livmorhalse modning:
Prosessen der en lang, fast (kollagenrik), lukket livmorhals forvandles til en kortere, mykere og
åpnere livmorhals. Hos gravide skjer dette fysiologisk før spontan fødselsstart. Den eksakte
mekanismen som fører til livmorhalsmodning er ikke kjent. Ved undersøkelsen vurderes
livmorhals før stripping.

Termin bekreftelse

Kr 250,- varighet 10. minutter

Ta med helsekort og ultralydskjema fra sykehuset.

Erkjennelse av farskap

Kr 250,- varighet 10. minutter

Ta med gyldig legitimasjon og farskap skjema.

Urin prøve

Kr 250,- varighet 10. minutter

Ta med deg morgen urin.