Vekstkontroller

Vekstmåling av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet. Når det beregnes vekst brukes terminen som ble satt ved rutineundersøkelsen. Med utgangspunkt i den ser man om fosterets vekt er over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan fosteret vokser må det gjøres flere målinger over tid.