Kontroll av fosterleie

Ofte ønsker gravide kvinner å vite om fosterleie, siden dette er viktig i forhold til fødsel fra uke 36.  Ved en Ultralyd undersøkelse kontrollerer vi om foster ligger i hodeleie eller avvikende leie (seteleie eller tverrleie). Avvikende leie henvise til aktuelle sykehus.