Om ultralydjordmoren

Ultralydjordmoren har jordmorutdanning fra høyskolen i Akershus og har tatt spesialutdanning i ultralydundersøkelse av gravide for jordmødrene ved NTNU i Trondheim.

Piroozeh har lang erfaring som jordmor innen svangerskapomsorg, fødsel og barsel samt ultralyd fra fostermedisinsk poliklinikk og svangarskap poliklinikk på Rikshospitalet,Ullevål sykehus, Drammen, Bærum sykehus og Bærum kommune. Hun etterstreber god omsorg på den gravides premisser.

Piroozeh

Jordmor

Alle mine tjenester og undersøkelser utføres i tråd med gjeldende lover og retningslinjer og etter god etisk og jordmorfaglig standard. Piroozeh er medlem av den norske jordmorforening (DNJ) og norsk forening for ultralyd-diagnostikk (NFUD).

Erfaring

 • Jordmor/Ultralydjordmor, Rikshospitalet Fostermedisinsk poliklinikk / Svangerskapspoliklinikk
 • Jordmor /Ultralydjordmor, Ullevål Fostermedisinsk poliklinikk / Svangerskapspoliklinikk
 • Jordmor/Ultralydjordmor, Svangerskapspoliklinikk/ Føde avdeling Drammen sykehus
 • Jordmor Føde og Barselavdeling Bærum sykehus
 • jordmor Svangerskapsomsorg Bærum kommune
 • Prosjektmedarbeider i Mor-Barn prosjekt i reg  av Folkehelseinstitutt  Bærum sykehus
 • Prosjektmedarbeider i Prevent Adall prosjekt OUS/Ullevål
h

Utdanning

 • Videreutdanning i Ultralyddiagnostikk for jordmødre ved Nasjonalt Senter for Fostermedisin, NTNU (Trondheim)
 • Jordmorutdanning, Høgskolen  i Akershus
 • Sykepleierutdanning,  Sykepleier Høgskolen i  Kristiansand

Kompetanse

 • Jordmor innfor Svangerskapskontroll, Føde, Barsel og ultralyd
 • Sykepleier  innfor Somatiske , Psykiatri og Operasjon
 • Fordypning innenfor Tverrkulturellkommunikasjon

Moderne utstyr

N

GE Voluson E8 Expert

Ultralydapparatet vi bruker heter Voluson E8, en maskin fra General Electric Healtcare som lager svært gode 2, 3 og 4D bilder, og såkalte HDlive visninger.

N

Beste og mest avanserte

Dette apparatet regnes for å være et av de beste og desidert mest avanserte som finnes på markedet.

N

HDlive

HDlive er en ekstraordinær gjengivelsesmetode genererer utrolig realistiske bilder av fostre fra sonografiske data.

Ønsker du å bestille time?

 

Vil du bli kontaktet?