Om ultralydjordmoren

Ultralydjordmoren har jordmorutdanning fra høyskolen i Akershus og har tatt spesialutdanning i ultralydundersøkelse av gravide for jordmødrene ved NTNU i Trondheim.

Piroozeh har lang erfaring som jordmor innen svangerskapomsorg, fødsel og barsel samt ultralyd fra fostermedisinsk poliklinikk og svangarskap poliklinikk på Rikshospitalet,Ullevål sykehus, Drammen, Bærum sykehus og Bærum kommune. Hun etterstreber god omsorg på den gravides premisser.

 

Piroozeh

Jordmor

Alle mine tjenester og undersøkelser utføres i tråd med gjeldende lover og retningslinjer og etter god etisk og jordmorfaglig standard. Piroozeh er medlem av den norske jordmorforening (DNJ) og norsk forening for ultralyd-diagnostikk (NFUD).

Karin

Jordmor

Karin er jordmor med lang erfaring innenfor fødselshjelp, svangerskapskontroll og ultralyd fra både prvatvirksomhet og Rikshospitalet kvinneklinikk. Hun har spesialkompetanse på tidlig ultralyd

Negar

Lege

Dr. Negar Barazandeh er spesialist i Allmennmedisin og har praktisert som fastlege siden 2013 med blant annet egen praksis i Oslo. Hun har  bred erfaring fra individual- og systemterapeutisk arbeid med barn, ungdom og deres familier – både som skolelege og som lege på helsestasjon for ungdom.

Erfaring

Utdanning

Kompetanse

Moderne utstyr

GE Voluson E8 Expert

Ultralydapparatet vi bruker heter Voluson E8, en maskin fra General Electric Healtcare som lager svært gode 2, 3 og 4D bilder, og såkalte HDlive visninger.

 

Beste og mest avanserte

Dette apparatet regnes for å være et av de beste og desidert mest avanserte som finnes på markedet

 

HDlive

HDlive er en ekstraordinær gjengivelsesmetode genererer utrolig realistiske bilder av fostre fra sonografiske data.