2D Ultralyd

2d Ultralyd

2D-ultralydundersøkelser utføres gjennom hele svangerskapet, og inkluderer en komplett fosterundersøkelse hver gang. Bildene på skjermen er 2-dimensjonale snittbilder (planbilder) gjennom livmor og foster.

Vi gjør alltid en 2D-ultralydundersøkelse.